5قدم تا یک بازاریابی اینترنتی با محتوای موفق در ارسال ایمیل گروهی

در حال حاضر محتواهای موفق بسیار گران بها می باشند. به عبارت دیگر محتوا به عنوان یک سرمایه گذاری که بازگشت سرمایه مثبتی خواهد داشت محسوب می شود. آیا شما سرمایه گذاری سنگینی در زمینه بازاریابی اینترنتی داشته اید و بازگشتی ندیده اید؟ آیا شما و تیمتان با نقشه های متعدد برای بازاریابی اینترنتی رو به رویید اما نمی دانید از کجا باید شروع کنید ؟

نگران نباشید، در اینجا 5 قدم تا بازاریابی اینترنتی با محتوای موفق ر ا در ارسال ایمیل گروهی به شما توضیح خواهیم داد :

1- با فکر و برنامه ریزی شروع کنید :

مطالعات در زمینه بازاریابی نشان می دهد که بازاریابان B2B که استراتژی بازاریابی اینترنتی خود را بر مبنای محتوای موفق گذاشته اند بر روند بازگشت سرمایه تاثیر مثبت داشته است.

محتوایی که برای ارسال ایمیل گروهی خود انتخاب می کنید باید برخی استاندارد های زیر را داشته باشد :

  • مرتبط با موضوعی که برای ارسال ایمیل گروهی انتخاب کرده اید باشد
  • شامل تجربیات و دانسته های شما باشد
  • دارای طرحی با نفوذ به صنعت و تخصص
  • از لحاظ حجم و تعداد متناسب با موضوع باشد و منابع استخراجی آن معتبر باشند.

 

2- در مورد اینکه سازمان شما چگونه می تواند در مورد دیدگاه مشتریان تجربه کسب کند فکر کنید .برای پیش ینی محتوای بعدی بهتر باید به فکر مشتریان نفوذ کنید

3-     در بین شرکای خود اافرادی که استعداد بیشتری در تولید محتوا دارند را پیدا کنید.

4-  همیشه محتوا ها را با استراتژی ارسال ایمیل گروهی خود هم تراز کنید. محتوای شما لازم است با همه ابعاد ارسال ایمیل گروهی هم تراز باشد.

5-  نحوه اندازه گیری و معیار های اندازه گیری میزان موفقیت در بازاریابی محتوا را مطالعه کنید. این موضوع مهمی است. مدیران تنمایلی ندارد در جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه آن ها به صورت واضح و روشن اندازه گیری نمی شود.