قانون ارسال ایمیل گروهی

در ارسال ایمیل گروهی شما می توانید با مشتریانی که برای دریافت اطلاعات در گذشته با شما توافق کرده اند، تماس بگیرید. نکته مهم این است که آن ها باید به طور فعال گزینه ای را انتخاب کنند. ارسال ایمیل های بازرایابی ناخواسته یا اسپم غیر قانونی است.
افشای جزئیات دریافت کننده در ارسال ایمیل تبلیغاتی غیر قانونی است، بنابراین شما باید یک گروه ایمیلی (bcc) بسازید. تمامی ایمیل های تجاری باید به طور واضحی قابل شناسایی باشند. در چنین زمانی، شما نباید هویت خود را پنهان کنید. در نهایت، هر ایمیل باید شامل گزینه انصراف و یا لغو اشتراک باشد تا افراد بتوانند در صورت تمایل آن را انتخاب کنند.

ساخت ایمیل، در ارسال ایمیل گروهی

در صورت ارسال اخبارهای ایمیل و یا آفرهای تجاری، محتوای ایمیل های شما باید برای گیرنده مفید و قابل قبول باشد. ارسال یک یا دو پیام غیر قابل قبول منجر به حذف تمامی ایمیل های شما خواهد شد. برای اطمینان از قابل قبول بودن، پیام ها را به بخش های خاصی تقسیم کنید. پاسخ ها را در ایمیل های قبلی کنترل کنید و مطمئن شوید که ایمیل شما به افراد مورد نظر رسیده است.
راه های زیادی در ارسال ایمیل گروهی وجود دارد که شما می توانید از آن ها برای متمایز ساختن ایمیل تان از آن استفاده کنید. سعی کنید در ارسال ایمیل تبلیغاتی توجه گیرنده را به ایمیل جلب کنید، اما از ادعاهای اغراق آمیز خودداری کنید. از نوشته های ساده استفاده کنید. گیرنده را تشویق کنید تا از وب سایت شما بازدید کند.
قبل از کلیک کردن بر روی دکمه ارسال، همیشه ایمیل را کنترل کنید و خودتان را به جای گیرنده بگذارید. آیا واقعا این ایمیل مفید و قابل قبول است؟
ارسال یک ایمیل با ظاهری خوب در ارسال ایمیل تبلیغاتی بسیار مفید است، اما برخی از پیام ها به دلیل عدم کفایت نرم افزار منجر به به دردسر افتادن گیرنده می شود. بهتر است از ایمیل های متنی و همچنین نسخه HTML استفاده کنید.

اندازه گیری پاسخ به ایمیل های شما  در ارسال ایمیل گروهی

پیگیری نتایج کمپین های ایمیل، شما را قادر می سازد تا عملکرد خود را  مشاهده کنید.
نتایج این که چگونه افراد کلیک کرده اند و چگونه افراد گزینه ها را انتخاب کرده اند  را به دست آورید. 
میزان پاسخ برای ارسال ایمیل گروهی  اغلب بیشتر از دیگر روش های مستقیم بازاریابی است. میزان متوسط حدود ۴ درصد است. مطئن شوید که می توانید تمامی ایمیل ها را کنترل کنید و سفارشات را تکمیل کنید.