bounce message

در استاندارد های SMTP پیغام های bounce نیز NDR و یا DSNنامیده می شوند. این ها پیغام های اتوماتیک ایمیل است که سرویس های ارائه دهنده ایمیل آنها را به شخص فرستنده مبنی بر نرسیدن ایمیلشان به گیرنده ارسال می کنند که اصطلاحا bounce نامیده می شود که به معنای منعکس کردن نیز می باشد. Bounce ها دو دسته اند. Hard bounce و soft bounce . دسته اول آدرس هایی هستند که سرویس دهنده ایمیل به هر دلیل مثل درست تایپ نکردن آدرس ایمیل نمی تواند ایمیل را به گیرنده برساند. دسته دوم آنهایی هستند که به دلایل موقتی مثل پر بودن inbox ایمیل به گیرنده نمی رسد. و با خالی کردن inbx ایمیل به گیرنده خواهد رسید.

Receip = NDR Delivery Status Notification = DSN Non-Delivery Notification = NDN