درباره ما

ارسال ایمیل گروهی یکی از بهترین شیوه ها در تبلیغات اینترنتی می باشد. برای این کار ابتدا باید شما لیست ایمیل مشتریان بالقوه خود را تکمیل کند و سپس با استفاده از نرم افزارهای مناسب ایمیل های خود را برای آنها ارسال کنید مجموعه کارزار نمایندگی انحصاری یکی از بهترین نرم افزار های ارسال ایمیل گروهی دنیا را در ایران دارد. میلرلایت نرم افزار ارسال ایمیل گروهی با صرفه ترین نرم افزار در بین رقباء می باشد کارزار با یک بیش از یک ده سابقه در حوزه تبلیغاتی اینترنتی و ایمیل مارکتینگ مشاور شما در این حوزه خواهد بود. هم اکنون بیش از 500 مشتری در ایران از نرم افزار ارسال ایمیل گروهی میلرلایت در ایران استفاده می کنند در ضمن این نرم افزار بیش از 20.000 مشتری راضی در دنیا دارد. شما می توانید نسخه رایگان این نرم افزار را به مدت 30 روز امتحان کنید.